Zimná údržba

Dvadsaťročné skúsenosti so zimnou údržbou komunikácií, plôch a parkovísk sú garanciou našej odbornosti a flexibility. Neustále rastúci počet spokojných klientov, z ktorých väčšina využíva služby  MT SERVICE  dlhodobo, je dôkazom toho, že svoju prácu vykonávame dobre a zodpovedne.  Zimná údržba predstavuje súbor činností vedúce k zmierňovaniu závad v zjazdnosti a schodnosti komunikácií spôsobených poveternostnými podmienkami. Tieto činnosti pozostávajú v zmierňovaním šmykľavosti (posyp proti poľadovici, sekanie ľadu) a mechanického odstraňovania snehu (odhrn snehu).

MT SERVICE  preberá zodpovednosť za vykonané práce a  je poistená pre prípad ublíženia na zdraví či vzniknutej škody na majetku.

MT SERVICE ponúka 2 základné varianty zimnej údržby a to:

zimná údržba paušálna

Vykonáva sa na základe zmluvného vzťahu počas celého zimného obdobia od 15. novembra 2020 do 31. marca 2021. Úkony sú vykonávané automaticky v zmysle zmluvy, nie je potrebné avízo objednávateľa. Všetky úkony (odhrn snehu, posyp proti poľadovici, sekanie ľadu ..) sú zahrnuté v paušálnom poplatku, vrátane posypového materiálu a žiadne iné poplatky sa neplatia! V cene je dočistenie komunikácií od posypového materiálu po ukončení zimnej sezóny.

zimná pohotovosť

Vykonáva sa na základe zmluvného vzťahu. Úkony sú vykonávané automaticky v zmysle zmluvy, nie je potrebné avízo objednávateľa (je možný výkon údržby aj/len na základe avíza objednávateľa). Cena je tvorená mesačným pohotovostným paušálnym poplatkom a poplatkami za vykonané úkony v danom mesiaci + spotrebovaný posypový materiál.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok vieme po dohode s klientom operatívne určiť termín nástupu a ukončenia služby aj mimo zimnej sezóny.

Záleží nám na prírode, budúcnosti a prostredí v ktorom žijeme, snažíme sa, aby boli naše služby čo najviac v súlade s ekologickými princípmi, preto vždy uvítame možnosť ponúknuť Vám ekologickú variantu údržby. Naša ponuka zahŕňa aj ekologické posypové materiály ako napríklad ZEOLIT, EKOSOĽ, posypová drť.. Dbáme nielen na ekológiu ale aj bezpečnosť, hospodárnosť a odbornosť. Naši pracovníci a spolupracujúce subjekty majú potrebné skúsenosti a odbornosť.

Množstevné zľavy 

V prípade údržby viacerých objektov Vám ponúkame výhodnené ceny zohľadňujúcu väčší počet metrov štvorcových. Výška zľavy závisí od celkového počtu m2, ktorý nám zveríte do údržby. Čím viac m2, tým väčšia zľava.

Neviete ktorú variantu zvoliť, máte záujem o cenovú ponuku alebo potrebujete bližšie informácie? kontaktujte nás !