Letná údržba

Radi by sme Vám ponúkli nadobudnuté bohaté skúsenosti s údržbou komunikácií, plôch a zelene. Ponúkame súbor prác pre letnú údržbu koumikácií, spevnených plôch, zelene a trávnatých plôch.

MT SERVICE  preberá zodpovednosť za vykonané práce a  je poistená pre prípad ublíženia na zdraví či vzniknutej škody na majetku.

MT SERVICE  ponúka niekoľko základných činností letnej údržby a to:

  • Kosenie trávnatých plôch – pravidelné aj jednorázové strojové kosenie trávnatých plôch.
  • Starostlivosť o zeleň – strihanie a orez stromov a kríkov, živých plotov, zneškodňovanie burín, zber lístia, výrub stromov
  • Starostlivosť o trávnaté plochy – hnojenie a strojová či ručná vertikulácia/ prevzdušňovanie trávnatých plôch
  • Závlahové systémy – realizácia a servis ucelených aj čiastkových závlahových systémov, návrh – inštalácia – servis
  • Návrh a realizácia záhrad – záhradná architektúra a realizácia záhrad, terénne úpravy,  výsadba, pokládka..
  • Čistenie spevnených plôch a komunikácií strojové a ručné čistenie, zametanie a údržba

 

MT SERVICE  ponúka tieto formy letnej údržby:

Paušálna letná údržba

Práce sa vykonávajú na základe zmluvného vzahu poas celého letného obdobia (apríl – november ) v dohodnutom rozsahu. Po vzájomnej dohode je možné tento rozsah meniť a upravovať tak, aby bol dosiahnutý želaný efekt starostlivosti o zeleň a komunikácie.  Práce letnej údržby je možné spojiť s prácami zimnej údržby a získať tak ucelenú komplexnú starostlivosť o komunikácie, trávnaté plochy a zeleň – CELOROČNÁ ÚDRŽBA.

Jednorázová letná údržba

Práce sú vykonávané jednorázovo na objednávku alebo na dohodnuté zazmluvnené  obdobie.  Najčastejšie sú to práce sezónnej údržby ktorá sa delí na jarnú a jesennú. Práce je možné vykonávať aj na základe iných dohodnutých intervalov či avízo objednávatea.

Množstevné a vernostné zľavy

V prípade údržby viacerých objektov či prác vačšieho rozsahu Vám ponúkame zvýhodnené podmienky zohľadňujúcu celkový objem dohodnutých prác. Výhodné podmienky Vám vieme ponúknuť aj pri zazmluvnení dlhšieho obdobia či v kombinácii viacerých služieb.

Záleží nám na prírode, budúcnosti a prostredí v ktorom žijeme, snažíme sa, aby boli naše služby čo najviac v súlade s ekologickými princípmi, preto vždy uvítame možnosť ponúknuť Vám ekologickú variantu údržby, súvisiacich produktov a možnosť využiť lokálne zdroje. Dbáme nie len na ekológiu ale aj bezpečnosť, hospodárnosť a odbornosť. Naši pracovníci a spolupracujúce subjekty majú potrebné skúsenosti, odbornosť a v prípade odborných prác musia spĺnať nielen náročné kritéria ale aj dané vyhlášky.

Máte záujem o naše služby, chcete poradiť alebo sa len informovať?  Kontaktujte nás  !