Zimná údržba, letná údržba a technické služby

Profesionalita a dlhoročné skúsenosti!

Zimná údržba, letná údržba a technické služby pre správu objektov..  Viac ako dvadsaťročné skúsenosti v segmente služieb spojených so správou nehnutelností sú garanciou našej odbornosti a flexibility. Neustále rastúci počet spokojných dlhodobých klientov MT SERVICE  je dôkazom toho, že svoju prácu vykonávame dobre a zodpovedne. Prosím pozrite si aj naše REFERENCIE. Vždy sa snažíme našim klientom vyjsť v ústrety v maximálnej možnej miere. A pretože nám záleží na budúcnosti, snažíme sa, aby boli naše služby čo najviac v súlade s ekologickými a spoločenskýmy zodpovednými princípmi. MT SERVICE poskytuje obsiahle technické služby pre správu objektov opierajúce sa najmä o tieto tri segmenty:

Zimná údržba Bratislava

Letná údržba údržba zelene a komunikácií

Technické služby pre správu objektov

 

Prenechajte technické práce nám, profesionálom!

MT SERVICE pôsobí vo všetkých mestských častiach mesta Bratislava a v jej blízkom okolí. Naša spoločnosť má overený funkčný systém na výkon a kontrolu.  Je vybavená potrebnými mechanizmami, zaškoleným stálym personálom aj dostatočnou skladovou zásobou potrebných materiálov. Udržiavané komunikácie a objekty sú pravidelne monitorované našimi rajónovými kontrolórmi v danej lokalite.  Samozrejmosťou je pohotovostný dispečing dostupný aj mimo pracovných dní a hodín či priestory pre osobné stretnutie s klientom na adrese spoločnosti.

MT SERVICE preberá zodpovednosť za vykonané práce a je poistená pre prípad ublíženia na zdraví či vzniknutej škody na majetku.

V prípade Vášho záujmu o cenovú ponuku nás prosím kontaktujte. Radi bezplatne vykonáme obhliadku, navrhneme vhodný typ údržby a vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku. V prípade údržby väčšieho alebo atypického rozsahu ponúkame možnosť vypracovania uceleného plánu údržby či konkrétnych cenových kalkulácií.

Ak nie ste platcom DPH, ponúkame Vám individuálne riešenie s možnosťou fakturácie bez DPH. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

 

Záleží nám na prírode, budúcnosti a prostredí v ktorom žijeme. Snažíme sa, aby boli naše služby čo najviac v súlade s ekologickými princípmi. Vždy uvítame možnosť ponúknuť Vám ekologickú variantu údržby, súvisiacich produktov a možnosť využiť lokálne zdroje.