Referencie

Naše referencie, spokojnosť ale aj spätná väzby od našich kientov nás neustále posúvajú vpred. Radi si vypočujeme konštruktívne návrhy na zlepšenie, zmeny či doplnenie služieb.

MT SERVICE poskytuje obsiahle technické služby pre správu objektov opierajúce sa najmä o tieto tri segmenty:

Zimná údržba chodníkov, plôch a komunikácií

Letná údržba zelene, plôch a komunikácií

Technické služby pre správu objektov

Poctivá práca a zodpovedný prístup nám za viac ako 20 rokov priviedla veľa spokojných zákazníkov, vyberáme niekoľko z nich:
AMC, s.r.o.
AT TRADE, spol. s r.o.
AUREKA, s.r.o.
ARTIP-J, spol. s r.o.
Axamit
BAVARIS Facility Services, s.r.o.
BLAHO-BYT, s.r.o.
BYTY, s.r.o.
BYTY Plus, s.r.o.
Brasting
BSaS, s.r.o.
BRIS
Bytové družstvo Petržalka
Bytové družstvo Bratislava III
Bytový podnik Dúbravka
Bytový podnik Petržalka
Centrum Byt, s.r.o.
Clean Servis, s.r.o.
Constesta, s.r.o.
ČESMAD SLOVAKIA, s.r.o.
CS Tech, s.r.o.
D.M.P. STEEL, s.r.o.
DOMING, s.r.o.
Domus Bratislava s.r.o.
Domus Real, spol. s r.o.
Duspama, spol. s r.o.
Dharma
ECAV cirkevný zbor SR
EUCR, s.r.o.
EPROMA, s.r.o.
ETP, Managment budov, s.r.o.
Golden Real Slovakia, a.s.
Hetech service, s.r. o.
Hermes Správa bytov, s.r.o.
H-Probyt, s.r.o.
CHAPEL INVEST, spol. s r.o.
Icon Service, s.r.o.
IQIT, s.r.o.
Ing. Jozef Medvecký M+ M
IMMOSERVIS
I+V Správa nehnuteľností, s.r.o.
KRS, s.r.o.
Legiodomy, družstvo
Magna SK, s.r.o.
Meopta, s.r.o.
MSČ – VRAKUŇA
MBL – Správcovská spoločnosť, s.r.o.
Naša Správcovská, s.r.o.
NOVBYT, s.r.o.
Nové Bývanie, s.r.o.
PAMA, s.r.o.
PPA Správa budov, s.r.o.
PROPER Facility, s.r.o.
Prvá ružinovská spoločnosť a.s.
Room Service, s.r.o.
SBYT, s.r.o.
SENES, spol. s.r.o.
Správcovské bytové družstvo, s.r.o.
SOMAT group, s.r.o.
Simarc, s.r.o.
Slovcolor, s.r.o.
Slovclean, s.r.o.
Spokojné bývanie, s.r.o.
Spravbyt
S.K. Progres, s.r.o.
S.R.K. Progres, s.r.o.
Údržba Domov, s.r.o.
Váš správca, spol. s r.o.
VSD, spol. s r.o.

… mnohé organizácie,  súkromné spoločnosti, ambasády,  SVB či súkromné osoby.